Afgeronde projecten Bangladesh

Wereldfoundation heeft samen met haar partner Woord en Daad tot en met 2014 in Bangladesh 2732 huizen gerealiseerd. In 2015 is gestart met de bouw van 250 nieuwe huizen.

‘Eigenaar mr. Dulal Baroi over zijn nieuwe huis: “Iedere familie groeit op met een droom. Het is een droom om een mooi huis te hebben, niet alleen om je gezinsleden onderdak te kunnen bieden maar ook voor de volgende generatie. Veel mensen hebben een stukje land, maar weinigen hebben het geluk ooit een eigen huis te bezitten. Voor veel mensen blijft het bezit van een eigen huis een droom. In mijn geval is de droom uitgekomen. Hij werd realiteit, mogelijk gemaakt door het huizenfonds.”

Een bijzonder project was een project in 2011, waarbij Wereldfoundation 50 huizen heeft gebouwd voor prostituees die graag een nieuw leven wilden beginnen.

De prostituees zijn meisjes en vrouwen tussen de 13 en 35 jaar. Zonder uitzondering hebben deze vrouwen allemaal een heel tragische geschiedenis. Ze zijn slachtoffer van vrouwenhandel, of door hun ouders vanwege extreme armoede verkocht. Sommigen zijn door hun man verstoten en zien geen andere manier om in leven te blijven. De vrouwen en kinderen zijn eerst opgevangen in een tehuis. Ze hebben hulp gekregen bij het verwerken van hun trauma’s, een beroepsopleiding gekregen en hun kinderen gaan nu naar school. Wereldfoundation heeft door hen te voorzien van een huis bijgedragen aan de laatste stap naar een menswaardig en zelfstandig bestaan.