ANBI

Wereldfoundation heeft een ANBI-status. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). U kunt online doneren via deze website of op een deelnemer sponsoren via de website van Fiets voor een Huis.

Ons fiscaal nummer is: 817267815