Blog archief

Hoogste punt bereikt bij Up-Town Zwolle, 79 gezinnen in Bangladesh een huis!

Op woensdag 18 juli viert Up-Town Zwolle het bereiken van het hoogste punt van de transformatie van het voormalig PTT-gebouw aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle naar 79 appartementen. Niet alleen het hoogste punt wordt bereikt, ook wordt er een ander hoogtepunt bereikt. Naast het feit dat 79 kopers in Nederland blij worden gemaakt met hun nieuwe huis, hebben ook 79 (!!) gezinnen in Bangladesh dankzij dit project een nieuw huis! 

Bijzonder aan Up-Town is dat de kopers met de koop van hun appartement, maisonnette of loft ook een huis voor een dakloze familie in Bangladesh laten bouwen. Stichting WereldFoundation maakt samen met de kopers de bouw van 79 huizen in Bangladesh mogelijk. De inspirators van stichting WereldFoundation zijn aanwezig en zullen laten zien waar deze huizen gerealiseerd gaan worden. Ontwikkelaar en initiator Daniel Oostenbrink draagt de stichting een warm hart toe. Het geld dat de dakloze families in Bangladesh ontvangen wordt beschikbaar gesteld door middel van een microhypotheek. Op deze manier kunnen zij verantwoord een duurzaam en stevig huis bouwen.Het huis wordt in 6 jaar afbetaald en na deze afbetaling komt het geld weer vrij en kan er een nieuw gezin geholpen worden. Een revolverend fonds dus.

Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen tovert samen met neven- en onderaannemers het verpauperde gebouw aan de Burgemeester Roelenweg om tot een hip en bruisend complex. De Bruin Architecten uit Zwolle hebben nieuw leven geblazen in het gebouw, door een inventief ontwerp te bedenken waar het wonen mogelijk is gemaakt midden in de levende stad Zwolle.

Een grensoverschrijdend project!


Een kijkje in Up-Town
Nadat de officiële handelingen hebben plaatsgevonden is het mogelijk onder begeleiding van de aannemer een kijkje te nemen in het complex.


Programma
15:00 uur Ontvangst Up-Town aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle

15:30 uur Welkom door wethouder Anker

15:40 uur Arno Kattenpoel Oude Heerink, commercieel directeur Nijhuis Bouw B.V.

15:50 uur Daniël Oostenbrink aan het woord, directeur Roelenweg B.V.

16:00 uur Gerald Holtvluwer aan het woord, voorzitter stichting WereldFoundation

16:30 uur Officieel moment samen met de kopers

16:40 uur Bubbels en lekkere hapjes

18:00 uur Afsluiting

https://www.youtube.com/watch?v=aQjVqJpCBw0
Evertsenbouw uit Zwolle steunt huizenbouw in Bangladesh

Bouwbedrijven in Overijssel gaan zich sterk maken voor de bouw van solide stenen woningen in Bangladesh. Ze doen dat samen met de hulporganisatie Wereldfoundation. Voor ieder huis dat de bedrijven in Nederland bouwen, wordt in samenwerking met lokale aannemers ook een sterk huis van steen in Bangladesh gebouwd.

De hulp is hard nodig, door de vele jaarlijkse overstromingen in Bangladesh spoelen de reguliere bamboehuizen om de haverklap weg en raken mensen dakloos. De twee Overijsselse bouwbedrijven, Van Der Steeg in Genemuiden en EvertsenBouw in Zwolle zijn de eerste in Nederland die op deze manier het project van Wereldfoundation steunen. Ontwikkelingshulp wordt gekoppeld aan duurzaam ondernemen.

Sterke huizen voor een betere toekomst

“We spannen ons dagelijks in om de woonwensen van mensen in eigen land te realiseren, het mooie aan dit project is dat we nu op ons eigen terrein ook kunnen bijdragen aan een veilige en betere toekomst voor de mensen in Bangladesh”, zegt directeur Maarten van Pijkeren van EvertsenBouw in Zwolle.

“Ons bouwvolume varieert per jaar maar aannemelijk is dat we op deze manier jaarlijks bijdragen aan de bouw van zo’n zestig huizen in Bangladesh die bestand zijn tegen de jaarlijkse overstromingen in het regenseizoen.”

Microkrediet als financiering 

Via de organisatie Wereldfoundation financieren de Overijsselse bedrijven de bouw van het huis. “Het is een microkrediet dat in de vorm van een hypotheek aan de lokale bevolking wordt verstrekt. Binnen zes jaar betalen de mensen de lening af en komt het geld weer vrij voor de bouw van nieuwe huizen. Het microkrediet is een uitkomst want de mensen voor wie de huizen gebouwd worden verdienen te weinig om zelf in eigen land een lening te krijgen”, zegt van Pijkeren.

Naast de bouw van de solide stenen huizen levert de werkwijze ook veel werkgelegenheid op voor de lokale aannemers, een win win situatie.

“Het leuke aan dit project is dat we de mensen voor wie wij in Nederland een huis bouwen ook op de hoogte houden van de bouw van het huis in Bangladesh dat aan hun woning gekoppeld is. De hulp wordt daardoor goed zichtbaar”, zegt de Zwolse bouwondernemer.

“Ik ben enthousiast en hoop dat veel collega bouwbedrijven ons voorbeeld willen volgen, want de behoefte aan stevige stenen huizen, met daarin voorzieningen voor schoon water en sanitair is groot.”
Jaarverslag 2017 & Beleidsplan 2018

 

Inleiding

Ik wil beginnen met alle donateurs en vrijwilligers die zich in 2017 hebben ingezet voor Wereldfoundation te bedanken! Dankzij de inzet van veel mensen kunnen we terugkijken op een jaar waarin veel geld is opgehaald voor de bouw van huizen in Bangladesh. Geweldig! We hebben in juni een gala gehad met een opbrengst die boven verwachting was. Gevolgd door het evenement “Fiets en loop voor een huis” met een recordaantal deelnemers en opbrengst. In Bangladesh kunnen we daarmee weer een groot aantal mensen van huizen voorzien.

Na een jaar van veel politieke onrusten en geweld was in 2017 de rust weer gekeerd in Bangladesh. Helaas bleef het niet probleemloos, tijdens de moesson kreeg het land te maken met de grootste overstroming sinds jaren. In oktober was het water weer gezakt en konden wij alle door ons gebouwde huizen weer bezoeken. We hebben toen geconstateerd dat alle huizen nog stonden en geen van de huizen schade had. Alle gezinnen beschikten dus nog over hun woning. Tegelijk een goed leermoment: in sommige huizen had wel water gestaan en in die gebieden zullen we in de toekomst nog hogere funderingen aanleggen.

Onderstaand wil ik graag stil staan bij de kernactiviteiten van het afgelopen jaar.

Activiteiten 2017

Gala

Het gala was op 1 juni 2017, precies 10 jaar na de lancering van Wereldfoundation en dus -naast fonds wervend evenement-  een jubileumfeestje. Het gala werd, net als de eerdere versies, gehouden in theater De Kolk te Assen, die de ruimte om niet beschikbaar stelde. We kijken terug op een heel geslaagde avond met een prachtige opbrengst van € 157.025. (Resultaatrekening: 158.357)

Fiets en Loop voor een Huis

Voor de vijfde en laatste maal hebben we het evenement ‘Fiets en loop voor een huis” gehouden. Om nieuwe deelnemers te werven en eerdere deelnemers te motiveren hadden we een magazine uitgegeven met daarin inspirerende en ontroerende verhalen van deelnemers aan eerdere edities van het evenement en interviews met bewoners van nieuwe huizen in Bangladesh. De vijfde editie was heroïsch. Niet in de laatste plaats omdat de 680 deelnemers de top van de Galibier moesten bereiken terwijl het sneeuwde en hard waaide op de top en de beklimming dus een grote uitdaging vormde. Daarnaast overtrof het resultaat van ruim € 775.000 (netto) alle verwachtingen.

Net als de voorgaande jaren heeft Bedrijfsbeeld weer een mooie aftermovie gemaakt (te vinden op YouTube) die een goede impressie van dit evenement geeft.

Fietsreizen

In 2018 was de situatie weer veilig genoeg om te starten met de fietsreizen. In april en oktober zijn twee fietsreizen geweest. Tegelijk met de eerste groep fietser heeft onze directeur in Bangladesh een groep parlementsleden, die in het kader van een congres van de Interparlementaire Unie een bezoek bracht aan Bangladesh, ontvangen en de leden kennis laten maken met het werk van Wereldfoundation.

De groepen fietsers bestonden uit middelbare school leerlingen en volwassenen, die zich hadden ingezet voor de bouw van huizen en die nu met eigen ogen gerealiseerde huizen konden zien. En daarnaast kennis konden maken met het prachtige kleurrijke land en zijn inwoners.

Partners

Heel blij zijn wij nog steeds met de samenwerking met onze partners Woord en Daad en Banglabari.

Wij werken samen met Woord en Daad aan de bouw van huizen in Bangladesh en samen hebben we opgetrokken bij het evenement “Fiets en Loop voor een huis”.

Banglabari is het afgelopen jaar weer actief geweest om sponsoren te werven in België en is met een grote delegatie deelnemers aanwezig geweest bij ‘Fiets en loop voor een huis”.

Huizenbouw

In 2017 zijn 700 huizen gebouwd, 200 in het voorjaar, 500 in het najaar. Met de bouw in het najaar is laat gestart vanwege de lang aanhoudende regen.  Het terugbetalingspercentage op de uitgezette leningen is nog steeds onveranderd 100%.

CSEB

In 2016 zijn wij gestart met een pilot betreffende bouwen met Compressed Stabilised Earth Blocks (CSEB), een ecologisch minder belastende bouwmethode dan de traditionele methoden. Inmiddels is (in 2017) een productie plaats gerealiseerd, zijn werknemers in dienst genomen voor de productie van de stenen en is de eerste modelwoning gebouwd. De eerste stenen zijn nog geproduceerd met een handpers. Inmiddels is ook een mechanische pers uit Nederland geïmporteerd waarmee de productie verhoogd kan worden.

Doelstellingen 2018

Ook in 2018 willen we weer gaan bouwen aan huizen en een betere toekomst voor de mensen in Bangladesh. Planning is om in 2018 450 nieuwe huizen te realiseren.

De financiering van deze huizen gebeurt met name uit middelen uit de bestemmingsreserve aangevuld met middelen uit het revolving fund in Bangladesh, het geld waar de afbetalingen op de lening in worden gestort. In 2018 zal  het revolving fund een omvang hebben bereikt dat we -bij een onveranderd terugbetalingspercentage- daarmee in de toekomst jaarlijks ruim 600 huizen kunnen bouwen.

In 2018 zullen wij ons gaan richten op samenwerking met bouwbedrijven. Voor ons liggen hier kansen, vanuit een wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zijn er inmiddels bouwbedrijven die hebben aangegeven financieel bij te willen dragen aan de bouw van huizen in Bangladesh. Daarnaast wordt er inmiddels bijgedragen in deskundigheid en natura, met name bij de ontwikkeling van de CSEB.

De opbrengst van deze nieuwe fondswervingsstrategie hebben we in 2018 voorzichtig begroot op € 100.000. Na 2018 verwachten we hier meer inkomsten uit te kunnen genereren.

Wij hebben verder besloten om, voordat we doorgaan met de organisatie van nieuwe, grote fonds wervende evenementen (in de plaats van “Fiets en loop voor een huis”), onze tijd en energie eerst inzetten op de verdere ontwikkeling van de CSEB. De vraag naar goede huisvesting in Bangladesh is enorm. Tegelijk wil Wereldfoundation bijdragen aan een bouwmethode die beter is voor mens en milieu en onze ambitie is om al onze huizen op duurzame wijze te gaan bouwen. Wij zullen dan ook weer nieuwe fonds wervende activiteiten oppakken wanneer de duurzame CSEB-bouwblokken in grote aantallen geproduceerd kunnen worden.

In 2018 zullen we in Bangladesh ook een impact-meting gaan houden. Dit betreft een onderzoek waarbij we willen onderzoeken wat de gevolgen van onze activiteiten zijn. Daarbij moet gedacht worden aan antwoord op de vragen: op welke wijze is het leven van de huiseigenaren veranderd, is hun gezondheid verbeterd, geeft het huis een andere sociale status, wat zijn de financiële gevolgen? Door dit onderzoek willen we graag op wetenschappelijke wijze het belang van ons werk vaststellen en aantonen.

Naast de opbrengsten die we hebben begroot uit de samenwerking met de bouwbedrijven hebben we een bedrag van € 20.000 begroot aan inkomsten uit evenementen. Dit betreffen evenementen die op eigen initiatief door onze donateurs georganiseerd worden.

Tenslotte zullen we naar verwachting 2 fietsreizen organiseren in 2018 en zullen we de samenwerking met Banglabari en Woord en Daad voortzetten.

 

Marjan Holtvluwer-Veenstra

 

 

 

 

 
Energieneutraal huis & Wereldfoundation!

Roel en Gerda Lijnema zijn klaar met de constructie van hun nieuwe energieneutrale (en zelfs passieve) huis in Tricht: een droom die uitgekomen is. Want stel je voor: een energierekening van € 0,- en alles zo duurzaam mogelijk opgewekt, zoveel mogelijk hergebruik en bovenal zeer comfortabel!

Tijdens het intensieve traject in samenwerking met Het Nieuwe Wonen Rivierenland is Roel Lijnema zeer enthousiast geworden over hun nieuwe passieve woning: een energieneutraal huis met  optimaal comfort in de winter én in de zomer. Dat het gewoon mogelijk is, laten zij graag aan iedereen zien. Bovendien vertellen ze ook over hun reis ernaar toe: Gaat alles even gemakkelijk? Waar liepen ze tegenaan?

Gerda en Roel Lijnema stellen hun huis graag open voor geïnteresseerden omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Daarom steunen ze onder andere ook de Wereldfoundation, die zich inzet voor duurzame oplossingen in ontwikkelingswerk. Tijdens deze interessante open dag  op 8 juni tref je een collectebus aan. De donaties worden gebruikt voor de bouw van huizen in Bangladesh, die lang meegaan en weinig onderhoudskosten hebben.

Van harte welkom op 8 juni!

Locatie: Weistraat 10, Tricht

Open:  Van 13:00 – 17:00 uur

Entree: Gratis

Roel en Gerda, dank voor dit fantastische initiatief!