Missie

Wereldfoundation heeft haar missie als volgt geformuleerd: zij wil mensen in ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak bieden, als onderdeel van integrale hulp, ten einde de spiraal van armoede te doorbreken.

Wereldfoundation streeft naar een structurele, integrale aanpak van armoede. De projecten waarin wordt geïnvesteerd, dienen ook meer te omvatten dan alleen het bouwen van huizen, er moet ook aandacht besteed worden aan onderwijs, werkgelegenheid, infrastructuur en sport en welzijn. Het uiteindelijke doel is dat mensen door hulp op al deze terreinen uit de armoede komen en zichzelf volledig kunnen redden.