Blog archief

Onderdak

Onderdak

Een huis is meer dan alleen een dak boven het hoofd en een comfortabeler leven. Stel je maar eens voor; als je geen goede huisvesting hebt slaap je ‘s nachts niet veilig, ben je vatbaar voor ziektes, heb je geen energie om aan het werk te gaan en hoor je sociaal tot de out-cast.  Door het ontbreken van onderdak beland je al snel in een spiraal van armoede. Goede huisvesting doorbreekt deze spiraal en naast dat het bijdraagt aan het verbeteren van leefomstandigheden, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid, geeft het mensen bovendien ook weer een gevoel van eigenwaarde.

  

Voor wie?

Wereldfoundation bouwt huizen voor mensen die nu nog in krotten wonen, maar dankzij hulp over een klein inkomen kunnen beschikken (Zij hebben bijvoorbeeld een microkrediet ontvangen om een koe te kopen zodat zij door verkoop van melk over een inkomen kunnen beschikken).  Het inkomen van deze mensen is echter laag, -net genoeg om te voorzien in de dagelijkse behoeften-  en fluctueert, zodat deze mensen niet in aanmerking komen voor een lening bij een commerciële bank. Deze mensen ontvangen van Wereldfoundation een zogenaamde micro-hypotheek. Via een lokale hulporganisatie wordt een lening verstrekt waarmee een huis wordt gebouwd.  De eigenaren verplichten zich tot terugbetaling van deze lening aan de lokale hulporganisatie, die vervolgens op de inning van de lening toeziet. De afbetaling van de micro-hypotheek komt in een zogenaamd “revolving fund”, wat eigendom is van de lokale hulporganisatie. Vanuit dit fonds kunnen nieuwe leningen worden verstrekt en kunnen weer meer mensen aan een huis geholpen worden.  Door deze werkwijze wordt aan vele mensen de kans gegeven hun bestaan te verbeteren waarbij een appél wordt gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid.

Resultaat

Doordat deze mensen de kans hebben gekregen om door middel van hulp over een inkomen te beschikken, de kinderen naar school te laten gaan en met behulp van Wereldfoundation een woning te bouwen, is hun leven echt stabiel en zijn zij niet meer van hulp afhankelijk. Omdat een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid is gedaan, hebben zij uiteindelijk zelf hun huis verdiend, hetgeen hun eigenwaarde ook zal versterken.
Fotoalbum

Bekijk hieronder een aantal foto’s of ga naar onze Flickr-pagina


Created with flickr slideshow.
Huidige projecten India

In India werkt Wereldfoundation samen met LAMP. Momenteel zijn er geen nieuwe huizen in aanbouw.
Ervaringen van betrokkenen

Herbert

Hieronder kunt u een aantal ervaringen lezen van mensen die betrokken zijn bij het werk van Wereldfoundation

Herbert Dijkstra:

‘Er lag meteen een persoonlijk raakvlak met de Wereldfoundation; mijn zusje komt uit Bangladesh. Daarnaast is het belangrijk dat dit een authentiek verhaal is, en niet een luchtkasteel, maar een echt kasteel. Het bijzonder aan dit project op zich is, dat het microhypotheken betreft.  Je leert mensen in andere landen ook met geld omgaan. En ergens geld naartoe brengen dat is in veel gevallen mislukt. Dit project is duurzaam dat spreekt mij het meeste aan. De combinatie van de persoonlijke en duurzame raakvlakken maakt het project voor mij wel heel bijzonder.’