Over Bangladesh

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte en armste landen ter wereld. De bevolking van het land wordt geteisterd door natuurrampen en ziektes zoals malaria en dengue (knokkelkoorts).

 

Regelmatig wordt Bangladesh getroffen door overstromingen en cyclonen. Juist de arme mensen die geen geld hebben voor een huis op hoger gelegen gebied ondervinden de gevolgen. Een tweede vijand is het vervuilde drinkwater. Dit veroorzaakt ernstige aandoeningen aan nieren en lever. Met 150,5 miljoen inwoners is Bangladesh ook één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld. Door overstromingen, overbevolking en politieke instabiliteit leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens.

Hoofdstad: Dhaka
Bevolking: 150,5 miljoen inwoners
Bevolkingsgroei: 1,2%
Gemiddelde levensverwachting: 69 jaar
Kindersterfte: 48 per 1000
Oppervlakte: 144.000 km2 (3,8x Nederland)
Religie: 83% moslim
Ontwikkeling: 31,5% leeft van minder dan één dollar p.d.
Problemen: overstromingen, geweld, misdaad, verkrachting en vrouwenhandel
Klimaat: tropisch