Algemene informatie

Onderstaand de jaarrekeningen van de laatste drie jaren. In het jaarverslag kunt u ook een verslag vinden van de activiteiten die de stichting dat jaar heeft ondernomen.