ANBI

Wereldfoundation heeft een ANBI-status. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). U kunt online doneren via deze website of op een deelnemer sponsoren via de website van Fiets voor een Huis.

Ons fiscaal nummer is: 817267815

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Aanbiedingsbrief jaarrekening 2017

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Bestuur Wereldfoundation 

Voor de overige jaarrekeningen verwijzen wij u naar deze pagina: Jaarrekeningen voorgaande jaren

Adresgegevens:

  • Stichting Wereldfoundation -Postbus 1 -9400 AA Assen
  • Fiscaal nummer is: 817267815
  • Rekeningnummer: 65 43 00 631
  • IBAN-nummer: NL64 INGB 0654 3006 31
  • BTW-nummer: 817267815B01

Jaarverslag 2017 & beleidsplan 2018

Inleiding

Ik wil beginnen met alle donateurs en vrijwilligers die zich in 2017 hebben ingezet voor Wereldfoundation te bedanken! Dankzij de inzet van veel mensen kunnen we terugkijken op een jaar waarin veel geld is opgehaald voor de bouw van huizen in Bangladesh. Geweldig! We hebben in juni een gala gehad met een opbrengst die boven verwachting was. Gevolgd door het evenement “Fiets en loop voor een huis” met een recordaantal deelnemers en opbrengst. In Bangladesh kunnen we daarmee weer een groot aantal mensen van huizen voorzien.

Na een jaar van veel politieke onrusten en geweld was in 2017 de rust weer gekeerd in Bangladesh. Helaas bleef het niet probleemloos, tijdens de moesson kreeg het land te maken met de grootste overstroming sinds jaren. In oktober was het water weer gezakt en konden wij alle door ons gebouwde huizen weer bezoeken. We hebben toen geconstateerd dat alle huizen nog stonden en geen van de huizen schade had. Alle gezinnen beschikten dus nog over hun woning. Tegelijk een goed leermoment: in sommige huizen had wel water gestaan en in die gebieden zullen we in de toekomst nog hogere funderingen aanleggen.

Onderstaand wil ik graag stil staan bij de kernactiviteiten van het afgelopen jaar.

Activiteiten 2017

Gala

Het gala was op 1 juni 2017, precies 10 jaar na de lancering van Wereldfoundation en dus -naast fonds wervend evenement-  een jubileumfeestje. Het gala werd, net als de eerdere versies, gehouden in theater De Kolk te Assen, die de ruimte om niet beschikbaar stelde. We kijken terug op een heel geslaagde avond met een prachtige opbrengst van € 157.025. (Resultaatrekening: 158.357)

Fiets en Loop voor een Huis

Voor de vijfde en laatste maal hebben we het evenement ‘Fiets en loop voor een huis” gehouden. Om nieuwe deelnemers te werven en eerdere deelnemers te motiveren hadden we een magazine uitgegeven met daarin inspirerende en ontroerende verhalen van deelnemers aan eerdere edities van het evenement en interviews met bewoners van nieuwe huizen in Bangladesh. De vijfde editie was heroïsch. Niet in de laatste plaats omdat de 680 deelnemers de top van de Galibier moesten bereiken terwijl het sneeuwde en hard waaide op de top en de beklimming dus een grote uitdaging vormde. Daarnaast overtrof het resultaat van ruim € 775.000 (netto) alle verwachtingen.

Net als de voorgaande jaren heeft Bedrijfsbeeld weer een mooie aftermovie gemaakt (te vinden op YouTube) die een goede impressie van dit evenement geeft.

Fietsreizen

In 2018 was de situatie weer veilig genoeg om te starten met de fietsreizen. In april en oktober zijn twee fietsreizen geweest. Tegelijk met de eerste groep fietser heeft onze directeur in Bangladesh een groep parlementsleden, die in het kader van een congres van de Interparlementaire Unie een bezoek bracht aan Bangladesh, ontvangen en de leden kennis laten maken met het werk van Wereldfoundation.

De groepen fietsers bestonden uit middelbare school leerlingen en volwassenen, die zich hadden ingezet voor de bouw van huizen en die nu met eigen ogen gerealiseerde huizen konden zien. En daarnaast kennis konden maken met het prachtige kleurrijke land en zijn inwoners.

Partners

Heel blij zijn wij nog steeds met de samenwerking met onze partners Woord en Daad en Banglabari.

Wij werken samen met Woord en Daad aan de bouw van huizen in Bangladesh en samen hebben we opgetrokken bij het evenement “Fiets en Loop voor een huis”.

Banglabari is het afgelopen jaar weer actief geweest om sponsoren te werven in België en is met een grote delegatie deelnemers aanwezig geweest bij ‘Fiets en loop voor een huis”.

Huizenbouw

In 2017 zijn 700 huizen gebouwd, 200 in het voorjaar, 500 in het najaar. Met de bouw in het najaar is laat gestart vanwege de lang aanhoudende regen.  Het terugbetalingspercentage op de uitgezette leningen is nog steeds onveranderd 100%.

CSEB

In 2016 zijn wij gestart met een pilot betreffende bouwen met Compressed Stabilised Earth Blocks (CSEB), een ecologisch minder belastende bouwmethode dan de traditionele methoden. Inmiddels is (in 2017) een productie plaats gerealiseerd, zijn werknemers in dienst genomen voor de productie van de stenen en is de eerste modelwoning gebouwd. De eerste stenen zijn nog geproduceerd met een handpers. Inmiddels is ook een mechanische pers uit Nederland geïmporteerd waarmee de productie verhoogd kan worden.

Doelstellingen 2018

Ook in 2018 willen we weer gaan bouwen aan huizen en een betere toekomst voor de mensen in Bangladesh. Planning is om in 2018 450 nieuwe huizen te realiseren.

De financiering van deze huizen gebeurt met name uit middelen uit de bestemmingsreserve aangevuld met middelen uit het revolving fund in Bangladesh, het geld waar de afbetalingen op de lening in worden gestort. In 2018 zal  het revolving fund een omvang hebben bereikt dat we -bij een onveranderd terugbetalingspercentage- daarmee in de toekomst jaarlijks ruim 600 huizen kunnen bouwen.

In 2018 zullen wij ons gaan richten op samenwerking met bouwbedrijven. Voor ons liggen hier kansen, vanuit een wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zijn er inmiddels bouwbedrijven die hebben aangegeven financieel bij te willen dragen aan de bouw van huizen in Bangladesh. Daarnaast wordt er inmiddels bijgedragen in deskundigheid en natura, met name bij de ontwikkeling van de CSEB.

De opbrengst van deze nieuwe fondswervingsstrategie hebben we in 2018 voorzichtig begroot op € 100.000. Na 2018 verwachten we hier meer inkomsten uit te kunnen genereren.

Wij hebben verder besloten om, voordat we doorgaan met de organisatie van nieuwe, grote fonds wervende evenementen (in de plaats van “Fiets en loop voor een huis”), onze tijd en energie eerst inzetten op de verdere ontwikkeling van de CSEB. De vraag naar goede huisvesting in Bangladesh is enorm. Tegelijk wil Wereldfoundation bijdragen aan een bouwmethode die beter is voor mens en milieu en onze ambitie is om al onze huizen op duurzame wijze te gaan bouwen. Wij zullen dan ook weer nieuwe fonds wervende activiteiten oppakken wanneer de duurzame CSEB-bouwblokken in grote aantallen geproduceerd kunnen worden.

In 2018 zullen we in Bangladesh ook een impact-meting gaan houden. Dit betreft een onderzoek waarbij we willen onderzoeken wat de gevolgen van onze activiteiten zijn. Daarbij moet gedacht worden aan antwoord op de vragen: op welke wijze is het leven van de huiseigenaren veranderd, is hun gezondheid verbeterd, geeft het huis een andere sociale status, wat zijn de financiële gevolgen? Door dit onderzoek willen we graag op wetenschappelijke wijze het belang van ons werk vaststellen en aantonen.

Naast de opbrengsten die we hebben begroot uit de samenwerking met de bouwbedrijven hebben we een bedrag van € 20.000 begroot aan inkomsten uit evenementen. Dit betreffen evenementen die op eigen initiatief door onze donateurs georganiseerd worden.

Tenslotte zullen we naar verwachting 2 fietsreizen organiseren in 2018 en zullen we de samenwerking met Banglabari en Woord en Daad voortzetten.

Marjan Holtvluwer-Veenstra