De meest gestelde vragen

WatHieronder leest u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan vooral contact op. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken. We doen ons best uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Ik wil graag een donatie doen. Op welk bankrekeningnummer kan ik mijn donatie overmaken?

Uw donatie kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer NL64 INGB 0654 3006 31 ten name van Stichting Wereldfoundation te Assen. Of doneer online via iDEAL op deze website.

Wie is eigenaar van de gebouwde huizen en de grond waar de huizen op staan?

Eigenaar van de huizen en de grond zijn de bewoners. Via Wereldfoundation worden de huizen voor de bewoners gefinancierd. De grond in Zuid-India waar we bouwen is aan de bewoners geschonken door de overheid. Bij onze projecten in Bangladesh en Noord-India hebben de bewoners soms zelf een stukje grond in eigendom. Het kan ook zijn dat ze, doordat zij of hun familie al heel lang de grond in gebruik hebben, wettelijke rechten hebben opgebouwd zodat zij die grond altijd mogen blijven gebruiken (vergelijkbaar met erfdienstbaarheid in Nederland). Ook voor onze toekomstige projecten geldt dat de bewoners eigenaar van de huizen en de grond worden.

Ik lees bij de projecten dat de mensen die een huis krijgen zelf ook moeten bijdragen aan hun huis, waarom is dat?

Mensen die in diepe armoede leven zijn vaak zo afhankelijk van hulpverlening dat ze nooit geleerd hebben dat ze zelf ook iets kunnen realiseren. Doel van Wereldfoundation is dat mensen uit de armoede komen. Onderdeel hiervan is dat mensen gaan zien dat ze zelf ook iets kunnen bereiken. Het zelf bijdragen aan een huis leert hen dit, bovendien vergroot dit hun eigenwaarde en zelfrespect. De opbrengsten van deze bijdragen worden gebruikt om weer andere mensen aan een huis te helpen.

Wat gebeurt er als mensen die een huis hebben gekregen het huis weer direct verkopen?

Wereldfoundation probeert dit risico zoveel mogelijk te beperken. Dit kan op verschillende manieren: veel huizen worden eigendom van de vrouwelijke hoofdbewoonster, in de praktijk wordt het risico op doorverkopen zo veel minder. Bij het project in Chilakaluripet (India) is bij wet geregeld dat het huis niet doorverkocht mag worden, wanneer iemand het wel doet is hij strafbaar en de illegale koper moet het huis weer afstaan. Verder wordt er in de projecten die Wereldfoundation steunt integrale hulp verleent. Mensen die een huis krijgen worden op veel terreinen begeleid en ze hebben er dan ook in het algemeen geen belang bij hun huis te verkopen en zich aan de hulp te onttrekken.

Kan ik het huis wat met mijn hulp is gebouwd ook bezoeken?

Het bezoeken van het huis betekent voor de lokale ontwikkelingshulporganisatie veel werk, zij zullen u immers moeten begeleiden en brengen naar plaatsen die vaak ver van vliegvelden en snelwegen liggen. Ook zullen zij zich verantwoordelijk voelen voor uw veiligheid en niet elk land is net zo veilig als Nederland. Wereldfoundation wil om die redenen het bezoeken van de huizen dan ook niet aanmoedigen maar het is wel mogelijk. Uiteraard onder de voorwaarde dat u zelf alle kosten van de reis en het verblijf draagt. Verder kunt u natuurlijk mee met een een fietsreis naar Bangladesh. We bezoek dan diverse huizen en wie weet, is het dankzij uw steun gebouwde huis er dan bij.

Hoe heeft u de controle op het fonds in Bangladesh geregeld?

In Bangladesh hebben we samen met onze partner Woord en Daad een eigen entiteit opgericht, IHS (Inclusive Home Solution). Operationeel directeur van IHS is Willem Gees en onder zijn leiding wordt toegezien op de voortgang van de bouw en het beheer van het revolving fonds. Kosten die in IHS worden gemaakt worden gedekt door het rentepercentage (7,5%) dat wordt geheven over de leningen.

Heeft Stichting Wereldfoundation ook een telefoonnummer?

Wij hebben op onze website alleen een nood-telefoonnummer gepubliceerd. De reden is dat wij veel werken met vrijwilligers, zij werken meestal vanuit huis en zijn niet op vaste dagen op ons kantoor. Door te werken met vrijwilligers kunnen wij een zo groot mogelijk deel van alle donaties gebruiken voor onze projecten in de ontwikkelingslanden. Wanneer u ons een bericht stuurt, krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie en eventueel wordt telefonisch met u contact opgenomen.