Over Wereldfoundation

Wereldfoundation is opgericht in 2007 door een groep vrijwilligers die zich wilde inzetten voor duurzame oplossingen in ontwikkelingswerk. Juist door zich te specialiseren in het bieden van onderdak is Wereldfoundation een belangrijke schakel geworden in armoedebestrijding.

Haar missie is om mensen in ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak te bieden, als onderdeel van integrale hulp, ten einde de spiraal van armoede te doorbreken.

Wereldfoundation stelt geld beschikbaar waar­mee mensen een huis kunnen bouwen dat lang mee gaat en weinig onderhoudskosten heeft. Het geld dat mensen ontvangen noemen we een microhypotheek. Bekend zijn de microkredieten, kleine leningen waardoor mensen onder begeleiding een eigen bestaan kunnen opbouwen. Een micro­hypotheek werkt net als een microkrediet. Een ge­zin komt in aanmerking voor een microhypotheek als ze eerder een succesvol microkredietprogramma heeft door­lopen. Mensen hebben dan bewezen dat ze de verant­woordelijk­heid van een lening aankunnen. Als een gezin de lening heeft terugbetaald, wordt datzelfde geld gebruikt voor een nieuw gezin, dat daarmee een huis kan bouwen.De organisatie werkt voornamelijk met vrijwilligers die hun kennis, tijd en deskundigheid graag willen inzetten uit passie voor de medemens . Het pand waarin de stichting is gehuisvest wordt verder om niet beschikbaar gesteld. Hierdoor is de organisatie in staat te werken met heel weinig overhead. Uw bijdrage komt dan ook bijna geheel terecht bij de mensen in ontwikkelingslanden.

De stichting Wereldfoundation heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor donaties aan de stichting fiscaal aantrekkelijk zijn.