Blog archief

Huidige projecten Bangladesh

willem3-300x222Wereldfoundation richt zich in haar activiteiten met name op de bouw van huizen in Bangladesh.

Bangladesh is in Nederland veelvuldig in het nieuws. De berichten over misstanden in de textielindustrie en het instorten van fabrieken waarbij honderden mensen omgekomen zijn, zijn ons een aantal malen voorgehouden op de landelijke media. Deze beelden vertegenwoordigen slechts een deel van de slechte leefomstandigheden van de Bengalen.

Ondanks dat de leefomstandigheden moeilijk zijn hebben wij gemerkt dat Bangladesh bewoond wordt door veelal bijzonder positieve en veerkrachtige mensen. Mensen blijven hoopvol en willen zich inzetten voor een positieve toekomst.

Momenteel hebben wij in Bangladesh 5  vaste partners waarmee wordt gebouwd. Om de voortgang van de bouw goed te kunnen bewaken en te begeleiden hebben wij samen met onze partner Woord en Daad in Bangladesh een aparte organisatie opgericht.  Deze organisatie, Inclusive Home Solution (IHS),  heeft enkele Bengaalse werknemers in dienst die regelmatig de te bouwen huizen bezoeken. Vanuit IHS wordt ook het revolving fonds beheert.  Directeur van deze organisatie is Willem Gees.  De operationele kosten van IHS worden voldaan door de rente die wordt geheven over de uitstaande leningen. Deze rente is 9,5%. (een laag percentage in een land waar voor veel leningen een percentage van 15% of hoger geldt).

Verslag Willem januari 2014
Afgeronde projecten Bangladesh

Wereldfoundation heeft samen met haar partner Woord en Daad tot en met 2014 in Bangladesh 2732 huizen gerealiseerd. In 2015 is gestart met de bouw van 250 nieuwe huizen.

‘Eigenaar mr. Dulal Baroi over zijn nieuwe huis: “Iedere familie groeit op met een droom. Het is een droom om een mooi huis te hebben, niet alleen om je gezinsleden onderdak te kunnen bieden maar ook voor de volgende generatie. Veel mensen hebben een stukje land, maar weinigen hebben het geluk ooit een eigen huis te bezitten. Voor veel mensen blijft het bezit van een eigen huis een droom. In mijn geval is de droom uitgekomen. Hij werd realiteit, mogelijk gemaakt door het huizenfonds.”

Een bijzonder project was een project in 2011, waarbij Wereldfoundation 50 huizen heeft gebouwd voor prostituees die graag een nieuw leven wilden beginnen.

De prostituees zijn meisjes en vrouwen tussen de 13 en 35 jaar. Zonder uitzondering hebben deze vrouwen allemaal een heel tragische geschiedenis. Ze zijn slachtoffer van vrouwenhandel, of door hun ouders vanwege extreme armoede verkocht. Sommigen zijn door hun man verstoten en zien geen andere manier om in leven te blijven. De vrouwen en kinderen zijn eerst opgevangen in een tehuis. Ze hebben hulp gekregen bij het verwerken van hun trauma’s, een beroepsopleiding gekregen en hun kinderen gaan nu naar school. Wereldfoundation heeft door hen te voorzien van een huis bijgedragen aan de laatste stap naar een menswaardig en zelfstandig bestaan.
Over Bangladesh

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte en armste landen ter wereld. De bevolking van het land wordt geteisterd door natuurrampen en ziektes zoals malaria en dengue (knokkelkoorts).

 

Regelmatig wordt Bangladesh getroffen door overstromingen en cyclonen. Juist de arme mensen die geen geld hebben voor een huis op hoger gelegen gebied ondervinden de gevolgen. Een tweede vijand is het vervuilde drinkwater. Dit veroorzaakt ernstige aandoeningen aan nieren en lever. Met 150,5 miljoen inwoners is Bangladesh ook één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld. Door overstromingen, overbevolking en politieke instabiliteit leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens.

Hoofdstad: Dhaka
Bevolking: 150,5 miljoen inwoners
Bevolkingsgroei: 1,2%
Gemiddelde levensverwachting: 69 jaar
Kindersterfte: 48 per 1000
Oppervlakte: 144.000 km2 (3,8x Nederland)
Religie: 83% moslim
Ontwikkeling: 31,5% leeft van minder dan één dollar p.d.
Problemen: overstromingen, geweld, misdaad, verkrachting en vrouwenhandel
Klimaat: tropisch